تبلیغات
وبلاگ مهندسی برق و تاسیسات

مطالب جدید

به دلیل کم بودن حجم وبلاگ مطالب به صورت کامل ارائه نشده در صورت نیاز امیل بزنید تا ارسال گردد در ضمن با توجه به فرا رسیدن امتحانات پایان ترم بروز رسانی 18/4/  خواهد بود ولی خوشحال می شوم امیل هایتان ادامه داشته باشد   

با تشکر

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1389    | توسط: ابراهیم داداشی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

مشکلات کارافرینی نانو در ایران

بزودی مطلبی با این عنوان ارائه خواهم داد  به دلید این که این مطلب را خودم دارم به صورت پروژه ارائه می دهم هفته بعد این مطلب هم به صورت پاور پوینت و هم به صورت وورد قرار خواهم داد.

با تشکر

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 اردیبهشت 1389    | توسط: ابراهیم داداشی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

مقاله زبان فنی برق و کاتالوگ خوانی

 power circuit and control circuit

 

 

The power circuit (indicated by the heavier-weight line) is

what actually distributes power from the source to the connected

load (motor). The control circuit (indicated by the lighter-weight

line) is used to “control” the distribution of power.

 

مدار تغذیه ومدار کنترلی

مدار تغذیه (با خط کلفت تر نشان داده می شود)وسیله ای است که انرژی را از منبع به بار اتصالی (موتور)منتقل می کند.مدار کنترلی(با خط نازک تر نشان داده می شود)برای کنترل انرژی انتقالی استفاده     می شود.

Analog Inputs and Outputs

ورودی وخروجی های آنالوگ

 

 

PLCs must also work with continuous or analog signals. Typical analog signals are 0 - 10 VDC or 4 - 20 mA. Analog signals are used to represent changing values such as speed, temperature, weight, and level. A PLC cannot process these signals in an analog form. The PLC must convert the analog signal into a digital representation. An expansion module, capable of

converting the analog signal, must be used. The S7-200 analog modules convert standard voltage and current analog values into a 12-bit digital representation. The digital values are transferred to the PLC for use in register or word locations.

PLC ها ِهمچنین باید با سیگناتهای پیوسته یا آنالوگ نیز کار کنند.سیگنالهای آنالگ برای نمونه  0-10 VCD  یا 4-20 mA هستند.سیگنالهای آنالوگ برای نمایش دادن مقادیر تغییرات از قبیل سرعت,دما, وزن و سطح بکار میروند.یک  PLC توانایی تولید این سیگنالها را به صورت آناگوگ ندارد.یک PLC وظیفه دارد تا سیگنالهای آنالوگ را بصورت دیجیتالی تبدیل و ارایه نماید. در شکل وسیع و گسترده, توانایی در تبدیل سیگنالهای آنالوگ, لازم است که مورد استفاده قرار گیرد. ماژولهای آنالوگ S7-200 ولتاژ استاندارد و مقادیر آنالوگ جاری را به شکل دیجیتالی 12 بیتی تبدیل میکنند و مقادیر دیجیتال برای استفاده در جهت ثبت کردن یا مکانیابی های جهانی به PLC انتقال پیدا میکند.

 

 

 

In addition, analog modules are available for use with

thermocouple and RTD type sensors used in to achieve a high level of accuracy in temperature measurement.

بعلاوه, ماژولهای آنالوگ جهت استفاده همراه با ترموکوپل وسنسورهای نوع RTD در دسترس قرار دارند که برای دستیابی به سطح بالایی از دقت در اندازه گیری مورد استفاده قرار میگیرند.

 

 

 

Application Example

مثال کاربردی

 

A field device that measures a varying value is typically

connected to a transducer. In the following example a scale is connected to a load cell. A load cell is a device that takes a varying value and converts it to a variable voltage or current output. In this example the load cell is converting a value of weight into a 0 - 10 VDC output. The output value depends entirely on the manufactured specifications for the device. This load cell outputs 0 - 10 VDC for a 0 - 500 Lbs input. The 0 – 10 VDC load cell output is connected to the input of an analog expansion module.

یک وسیله میدانی, که مقادیر متفاوتی را اندازه گیری میکند معمولا به یک مبدل متصل شده است. در مثال زیرمقیاص به یک سلول بار متصل شده است. سلول باردار ابزاری است که مقادیر مختلف را گرفته و به یک ولتاژ قابل تغییر ویا جریان خروجی تبدیل میکند. در این مثال, سلول باردار درحال تبدیل یک مقدار وزنی به یک خروجی با مقدار 0-10VDC هستند.مقدار خروجی کاملا به ویژگیهای ساخته شده ابزار بستگی دارد.خروجی سلول باردار 0-10VDC به ورودی ماژول وسعت یافته آنالوگ, متصل شده است. 

 

 

 

 

The example application can be expanded to include a conveyor system with a gate to direct packages of varying weight. As packages move along they conveyor they are weighed. A package that weighs at or greater than a specified value is routed along one conveyor path. A package that weighs less than a specified value is routed along another conveyor path, where it will later be inspected for missing contents.

نمونه کاربردی میتواند به یک سیستم کانوایر همراه با یک دروازه به بسته های مستقیم با وزنهای متفاوت بسط داده شود. همانگونه که بسته ها روی کانوایر حرکت میکنند,وزن میشوند. بسته ای که وزن آن درست یا بزرگتر از مقدارمعین شده است, مسیر خود را ادامه میدهند. بسته ای که وزن آن کمتر از مقدار معین شده است, به مسیر کانوایر دیگری منتقل میشوند تا برای کم بودن محتوای آنها, مورد برسی قرار گیرند.

 

 

 

 

 

 

Analog Outputs

خروجی های آنالوگ

 

 

Analog outputs are used in applications requiring control

capability of field devices which respond to continuous voltage or current levels. Analog outputs may be used as a variable reference for control valves, chart recorders, electric motor drives, analog meters, and pressure transducers. Like analog inputs, analog outputs are generally connected to a controlling device through a transducer. The transducer takes the voltage signal and, depending on the requirement, amplifies, reduces, or changes it into another signal which controls the device. In

the following example a 0 - 10 VDC signal controls a 0 - 500 Lbs. scale analog meter.

خروجی های آنالوگ برای کنترلهای مورد نیاز روی عملیاتهای ابزار میدانی بکار میروند که به ولتاژ پیوسته یا سطوح جاری پاسخ میدهند. خروجی های آنالوگ ممکن است بعنوان یک مرجع متغیر برای کنترل مقادیر, ثبت کننده های جدول, ابزارهای موتور الکتریکی, آنالوگ سنجها و مبدلهای فشار استفاده میشوند.شبیه ورودی آنالوگ, خروجی های آنالوگ, معمولا به یک ابزار کنترلی در مبدل متصل شده اند. مبدل سیگنال, باتوجه به نیاز, سیگنالها را تقویت یا کاهش داده ویا آنرا به سیگنال دیگری تبدیل میکند که ابزار را کنترل میکند.در مثال زیر یک سیگنال 0-10VDC یک آنالوگ سنج قیاسی 0-500Lbs را

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 فروردین 1389    | توسط: ابراهیم داداشی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

نیروگاه سیکل ترکیبی

سیکل ترکیبی چیست؟

 

 

 

شاید علاقه مند باشید که بدانید در نیروگاه ها چه می گذرد و توربین ها با چه و چگونه کار میکنند؟ و از طرفی بایدبا توجه به کمبود نیروی برق و همچنین پایان پذیری سوخت ها باید به دنبال صرفه جویی باشیم هم در منازل و موسسات وهم در نیروگاه ها و کارخانجات . در این جا شما را با عملکرد سیکلی که در نیروگاه ها استفاده می شود و باعث بهره برداری بیشتر از توربین ها و سوخت ها می گردد می پردازیم.

برق تولید شده در نیروگا ها به کمک توربین ها ست واین توربین ها بر اساس عامل ایجادکننده نیرو در آن ها تقسیم بندی می شوند.اگر عامل گاز باشد گاریاگر آب باشد آبی واگر باد باشد بادی گوییم.توجه سود منظور از گاز گازناشی از احتراق سوخت استواین سوخت می تواند گازوئیل مازولیا گاز باشد.(که در کشور ما اغلب سوخت گاز سوخت است.)

هر توربین گاز 94.2  متشکل از دو محفطه احتراق که در طرفین توربین نصب هستندو سوخت گاز یا گازوئیل پس از ورود به آن همراه با عملکردسیستم جرقهمشتعل شده و با هوایی که از سمت فیلتر های ورودی وارد کمپرسور شده و پس از انبساط از آن خارج می شود وارد محفظه احتراق شده محترق می گردد و گازی با درجه حرارت1050 درجه سانتی گراد تولید می نماید.

گار مذکور وارد توربین گارز شده و سبب گردش توربین و در نتیجه محور زنراتور شده و تولید برق می کند. محصول خروجی از توربین گاز شده دودیست با درجه حرارت 550درجه سانتی گراد که به عنوان تلفات حرارتی از طریق دود کش وارد جو می شودو به این ترتیب توربین گاز در بهترین شرایط با بهره برداری حدود 33 درصد تولید انرزی می کند. به بیان دیگر 67درصد دیگر به عنوان تلفات حرارتی محسوب و فاقد کارایی میباشد.

ایده سیکل ترکیبی در واقع باز یافت مجدد بخش 67 درصد یاد شده است. به این ترتیب که در بخش خروجی اگزوز هر توربین گازبا نصب دریچه های کنترل شونده گاز داغ فوق را به قسمت دیگ بخار هدایت تا اب موجود در آن به بخار سوپر هیت (بخار خیلی داغ و خشک)با درجه حرارت حدود 530 درجه سانتی گرتد تبدیل و به همراه بخار خروجی از بویلر دوم جهت استفاده در توربین بخار به کار گرفته شود.

به این تر تیب در بخش دیگ بخار چون ار مشعل و سوخت جهت گرمایش صرفه جویی می شود راندمان در کل افزایش یافته و به رقمی معادل 55 درصد میرسد.(نزدیک به 25 درصداز67 درصد تلفات فوق الذکر باز یافتو بدون نیاز به سوخت اضافی تبدیل به انرزی الکتریکی می شود.)

این پس از انجام کار در توربین بخار افت درجه حرارت پیدا کرده و دمای آن به رقمی حدود 60 درجه سانتی گراد می رسد و در اینجا به منظور استفاده مجدد از آن بخار فوق توسط سیستم خنک کن (در نیروگاه کرمانبه کمک فنر های پر قدرت) سرد و تبدیل به آب شدهو جهت استفاده مجدد پس از انجام عملیات تصفیه بین راهی وارد تانک تغذ یه می گرددتا دوباره وارد دیگ بخار گشته وتبدیل به بخار سوپرهیت  شود.

این چرخه را سیکل تر کیبی گویند که نیرو گاه کرمان یکی از نیرو گاه های فوق الذکر در سطح کیور محسوب می شود.

آب مورد نیاز این نیرو گاه از طریق سه حلقه چاه حفر شده در دشت جوپار تامین و به کمک خط لوله به استخر آب خام نیروگاه به ظرفیت 3000 متر مکعب وارد و ذخیره شده تا پس از انجام عملیات تصفیه مورد استفاده بویلر های نیرو گاه قرار گیرد.

ظر فیت آب دهی چاه مذکور 80 لیتر در ثانیه است.

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 آذر 1388    | توسط: ابراهیم داداشی    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^